Potravinářské plyny

  • OXID UHLIČITÝ


Oxid uhličitý (CO2) je zkapalněný, bezbarvý plyn, který má ve vysoké koncentraci dusivé účinky. Existuje mnoho různých zdrojů CO2. Lze jej získat z přírodních zdrojů, vápencových pecí, fermentačních procesů a z chemických a petrochemických závodů. Může být také zachycen z plynových par, které produkují elektrárny.

Oxid uhličitý má mnoho dobře známých využití v potravinářském a nápojovém průmyslu - od sycených nápojů a ochrany vína až po modifikovanou atmosféru pro balené potraviny

  • DUSÍK

Jedním z hlavních aplikací dusíku je potahování, čištění a rozprašování v potravinářském a chemickém průmyslu. Může se také využívat pro balení potravin v ochranné atmosféře (MAP). V kapalné formě je to prostředek, který šokem zmrazí potraviny, ukládá biologický materiál, provádí kryochirurgii a kryogenně brousí plasty a kaučuky.

  • BIOGON

Plyn speciálně vyvinutý pro tlakování nápojů. Jedná se o směs dusíku a oxidu uhličitého v procentuálním poměru 80/20% nebo 50/50%. Směs těchto plynů podporuje jejich dobré vlastnosti a potlačuje ty špatné. Neprostupuje do piva tak jako CO2, které může způsobit přesycení nápoje CO2. Zachovává pivu říz, který by se použitím samotného dusíku ztrácel. Pivo je při použití biogonu možné mít naražené 14-21 dní.