Bezpečnostní listy

 

Bezpečnostní listy

V bezpečnostních listech se můžete informovat o:

 • identifikaci plynu/směsi plynů a výrobci nebo dovozci
   - specifikaci výrobku - složení
  - možných nebezpečích
   - první pomoci
  - opatření při požáru
  - opatření při úniku plynu
   - pokynech pro zacházení a skladování
   - expozici a osobních ochranných pomůckách
   - fyzikálních a chemických vlastnostech
  - stabilitě a reaktivitě
  - toxicitě a ekologických informacích
  - pokynech při likvidaci
  - přepravních pokynech
  - předpisech ap.

Bezpečnostní listy k většině plynů Linde Gas si můžete stahnout v elektronickém Katalogu plynů. Bezepčnostní list naleznete v detailu vybraného produktu pod odkazem "ke stažení".